Klachtenregeling

FysioHesse_logo
Sinclair Lewisplaats 516
3068 ED Rotterdam
Telefoon 010 - 421 24 00
K2

KLACHTENREGELING

Binnen onze fysiotherapiepraktijk wordt geprobeerd om zo optimaal mogelijke kwaliteit te bieden richting al onze patiënten. Mocht u desondanks een klacht hebben met betrekking tot uw behandeling binnen onze fysiotherapiepraktijk dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Het doel is de klacht zoveel als mogelijk binnen de praktijk samen met de patiënt op te lossen. Lukt dit niet, dan kan de officiële procedure gevolgd worden bij de Klachtencommissie van het KNGF.
Een klacht kan leiden tot corrigerende en preventieve maatregelenen, dit laatste om dezelfde fouten/klachten in de toekomst te helpen voorkomen.
Procedure
Een klacht kan worden gemeld:
  • bij de (behandelend) fysiotherapeut,
  • via het emailadres: fysiohesse@live.nl
De klacht zal zo mogelijk direct bespreekbaar worden gemaakt met de patiënt en er zal worden gezocht naar een oplossing. Wanneer de klacht niet direct opgelost kan worden, dan wordt afgesproken dat de patiënt binnen twee weken een vervolggesprek krijgt waarin het resultaat en de conclusie worden besproken voortgekomen uit de vergadering gevoerd door FysioHesse en haar medewerkers.
Deze klacht zal worden besproken tijdens de eerstvolgende vergadering. Tijdens deze vergadering zal een plan van aanpak worden gemaakt. Dit plan moet worden uitgevoerd binnen 2 weken. Het management van FysioHesse evalueert dit plan met de betrokken fysiotherapeut(en) en patiënt. De praktijk neemt zo nodig maatregelen om de klacht in het vervolg te voorkomen.
Een klachtenformulier is op verzoek verkrijgbaar in de praktijk, of u kunt een klachtenformulier opvragen via fysiohesse@live.nl.
Is ondanks alle inspanningen de patiënt niet tevreden gesteld, dan wordt de patiënt doorverwezen naar de Klachtencommissie van het KNGF. 
Klachtencommissie van het KNGF
Vindt u het belangrijk dat uw klacht officieel wordt erkend, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die is ingesteld door het KNGF, de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland. De Klachtencommissie beoordeelt klachten tegen fysiotherapeuten die alleen of in een praktijk werken. Ook met klachten over medewerkers van de fysiotherapeut kunt u bij deze commissie terecht. De klachtencommissie kan op uw verzoek een externe bemiddelaar inschakelen die samen met u het probleem tussen u en uw fysiotherapeut probeert op te lossen. Als u geen bemiddeling wilt of de bemiddeling leidt niet tot het gewenste resultaat, dan start de Klachtencommissie een klachtenprocedure. Deze procedure bestaat uit een een schriftelijk onderzoek en mogelijk een hoorzitting met een mondelinge behandeling. De Klachtencommissie komt met een oordeel over de klacht en geeft eventueel aanbevelingen aan de fysiotherapeut hoe deze klacht in de toekomst kan worden voorkomen. De fysiotherapeut moet op de aanbevelingen reageren, maar hoeft ze niet op te volgen. De Klachtencommissie spreekt de fysiotherapeut dus vooral aan op zijn professionaliteit. Ze kan geen schadevergoeding toekennen of straffen opleggen. Verder kan de Klachtencommissie geen uitspraken doen over financiële claims zoals het terugbetalen of niet betalen van nota’s waarover discussie bestaat.
Adres
Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)
Sinclair Lewisplaats 516
3068 ED Rotterdam
Telefoon 010 - 421 24 00